Zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie potraktowano priorytetowo. PARP przeznaczy na ten cel 110 min zł, ale dopiero w trzecim kwartale 2012 roku poznamy szczegóły dotyczące konkursu.Projekt będzie skierowany do osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które do tej pory korzystały już ze wsparcia unijnego. Uczestnicy szkoleń mają zajmować stanowiska, w ramach których zarządza się polityką personalną firmy – bada się potrzeby szkoleniowe pracowników oraz dba o ich rozwój interpersonalny. Szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mają zatem specjaliści od HR. Wcześniej będą musieli jednak przygotować wniosek na realizację projektu szkoleniowego lub doradczego trwającego nie dłużej niż 24 miesiące. Odbiorcą świadczonych usług musi być grupa minimum 10 firm, które są ze sobą powiązane, na przykład umowami franczyzowymi. Inne planowane projekty na 2012 rok dotyczą organizacji szkoleń z zakresu ochrony środowiska, dokapitalizowania funduszy szkoleniowych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników firm. Mimo, że wnioski przyjmowane będą dopiero w drugiej połowie roku, warto już teraz rozpocząć pracę nad ich uzasadnieniem, bo w kolejce po dotacje stanie wielu chętnych.

– Polacy nie dokształcają się. Robi to zaledwie 13 proc. z nas, z czego w większości przypadków są to szkolenia obowiązkowe, na które pracodawca i tak musi wysłać swój personel, np. szkolenia BHP, HACCP – mówi Wojciech Szajnar, dyrektor w departamencie wsparcia projektów szkoleniowych PARP.

Statystyki podają, że z dodatkowych kursów korzysta 42 proc. osób z wyższym wykształceniem i tylko 8 proc. osób z wykształceniem zawodowym. Powoduje to zwiększanie się dysproporcji między obiema grupami. Warto również podkreślić fakt, że pracownicy powyżej 50 roku życia potrzebują szkoleń tak samo, jak ich młodsi koledzy po fachu. Wiek 50 lat to de facto perspektywa jeszcze 17 lat pracy, po uwzględnieniu rządowej propozycji przedłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia. Pracodawcy powinni pamiętać, że inwestycja w patenty, nowe technologie i maszyny musi iść w parze z inwestycją w personel, który docelowo zajmie się obsługą zakupionych technologii.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Praca

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Zrównoważony rozwój i inicjatywy prośrodowiskowe w firmach taxi

Wprowadzenie: Wyzwania i możliwości W dzisiejszych czasach, kiedy troska o środowisko natu…