Wiele osób zadaje sobie pytanie stojąc przed podjęciem decyzji o założeniu własnej firmy w co zainwestować, na jaką branżę się zdecydować. To pytanie w obecnej dobie nadchodzącego kryzysu staje się niemal fundamentalne bo decydujemy o własnych pieniądzach, które chcemy przecież pomnożyć, a nie stracić. Ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na wyraźny spadek wzrostu gospodarczego w Polsce. W kolejnych kwartałach nie będzie lepiej, a to już są objawy recesji. Dotyczy to głównych gałęzi gospodarki takich jak handel, budownictwo, usługi.

Czy warto w takim razie zakładać w dzisiejszych czasach firmę?

Zawsze warto, ale konieczne jest dobre przygotowanie biznesplanu, wybranie branży, która w najbliższych czasach może opierać się tendencji kryzysowej i rozważyć wybranie doświadczonego partnera biznesowego, który da wsparcie swoją wiedzą oraz doświadczeniem w momencie rozkręcania biznesu jak też w późniejszym czasie. Niewątpliwie takim rynkiem jest rynek farmaceutyczny aptek ogólnodostępnych, na którym po kilku latach spowolnienia globalny rynek leków przygotowuje się do wzrostu, z oczekiwanego niskiego poziomu 3-4% w roku 2012, do 5-7% w roku 2016, podaje nowa prognoza opublikowana przez IMS Institute for Healthcare Informatics.

Według raportu The Global Use of Medicines: Outlook through 2016 roczne globalne wydatki na leki wzrosną z 956 miliardów dolarów w roku 2011, do blisko 1,2 biliona dolarów w roku 2016, odzwierciedlając zagregowaną roczną stopę wzrostu na poziomie 3-6%.

„Podczas, gdy systemy ochrony zdrowia na całym świecie zmagają się z makroekonomicznymi presjami na obniżanie kosztów przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na szerszy dostąp i lepsze rezultaty leczenia, w ciągu kolejnych pięciu lat, leki będą odgrywać jeszcze bardziej kluczową rolę w opiece nad pacjentami,” mówi Murray Aitken, dyrektor wykonawczy, IMS Institute for Healthcare Informatics. Prognozowane przez nas wydatki na leki na poziomie biliona dolarów w roku 2016 odzwierciedlają powrót do wzrostu, wynikający z odpowiedzi na wyzwania w zakresie dostępu do leków i dostępności cenowej leczenia stojące przed użytkownikami i płatnikami sektora ochrony zdrowia na całym świecie.”

Decydując się na wybór perspektywicznego rynku farmaceutycznego, na którym w najbliższych latach prognozowany jest wzrost nie możemy zapominać, że jest tam już obecna konkurencja i wchodząc na ten rynek musimy się do tego dobrze przygotować. Eksperci nie mają wątpliwości, że na tym rynku przetrwają tylko najsilniejsi. Dlatego też warto rozważyć stawiając na rozwój własnej firmy skorzystanie z doświadczenia i wiedzy partnera biznesowego, który przeprowadzi nas przez pierwszy etap związany z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie apteki, uruchomieniem apteki i zapewni korzystne warunki handlowe w hurtowniach. Ponadto wesprze nasze działanie w rozwój własnej firmy w pierwszych kluczowych 12 miesiącach podczas których zapewni odpowiednią politykę cenową i zakupową, zadba o odpowiednią strukturę magazynu a także zwiększy naszą konkurencyjność.

Z punktu widzenia powodzenia inwestycji jest to bardzo istotne ponieważ czynniki wpływające na rentowność apteki można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne.Zewnętrzne uwarunkowanie rynkowe opisaliśmy powyżej i generalnie nie mamy na nie bezpośredniego wpływu. Kluczowymi na które mamy wpływ i możemy budować na nich rozwój własnej firmy są czynniki wewnętrzne takie jak; posiadany knowhow, zarządzanie i organizacja pracy, wyposażenie techniczne, odpowiednio wyszkolony i posiadający odpowiednie predyspozycje zespół pracowniczy. To właśnie te elementy istotnie wpływają na sprawne funkcjonowanie apteki i na jej efektywność. Nie możemy tego zlekceważyć planując konkurencyjne wejście na lokalny rynek farmaceutyczny.

Reasumując, każda realizowana działalność gospodarcza bez względu na jej rodzaj powinna być rentowna i przynosić zysk. Taką maksymalizację możemy osiągnąć poprzez optymalizację procesów zarządczych. Decydując się na partnerstwo biznesowe z siecią Nowa Farmacja franczyzobiorca może liczyć na stały transfer procedur organizacji i zarządzania apteką przez cały okres obowiązywania umowy franczyzy.

W ciągu najbliższych 30 lat odsetek populacji w powyżej 60. roku życia wzrośnie o 9 punktów, co zaowocuje zwiększonym popytem na produkty lecznicze i opiekę zdrowotną dla osób w dojrzałym i starszym wieku – zauważa Marc Livinec, doradca EulerHermes ds. sektora farmaceutycznego. W związku z obecnym w gospodarce kryzysem, ograniczenie zarobków z powodu utraty pracy czy też gorszej kondycji finansowej dla wielu osób wymusi gwałtowne cięcie wydatków. Według dostępnych powszechnie badań w takich sytuacjach najwięcej osób ogranicza swoje wydatki na dobra luksusowe oraz na rozrywkę. Rzeczywiście łatwiej ograniczyć tego typu wydatki, aniżeli zacząć oszczędzać na artykułach codziennego użytku. Nie mamy tendencji do ograniczania wydatków na leki, kupujemy je bo chcemy żyć, brzmi to co prawda kolokwialnie ale jest prawdziwe.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Praca

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Zarządzanie finansami podczas last minute: Jak nie wydać zbyt wiele pieniędzy na spontaniczne podróże

Spontaniczne podróże last minute mogą być ekscytującą przygodą, ale równie łatwo mogą stać…