Gdy zachodzi potrzeba ciągnięcia przyczepy, kierowcy zastanawiają się, jaką kategorię prawa jazdy muszą posiadać Ustawodawca precyzyjnie to określa, a my przejrzyście przedstawiamy.

Dla prawa jazdy kategorii B przepisy przewidują cztery sytuacje dotyczące holowania. Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, legitymując się takim prawem jazdy, przy spełnieniu odpowiednich warunków możemy ciągnąć nie tylko przyczepę lekką, lecz także o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 750 kg. W pierwszej opcji dopuszczalna masa całkowita zestawu nie może przekroczyć 4250 kg (3500 kg – samochód i 750 kg przyczepa).

nauka jazdy
nauka jazdy

Ważny jest hamulec

Jeżeli przyczepa nie ma hamulców, to jej dmc musi być równa połowie masy własnej pojazdu ciągnącego (&3 ust. 5 rozporządzenia ministra infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, Dz.U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.) lub mniejsza od niej. Gdy przyczepa wyposażona jest w hamulec bezwładnościowy, rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów mówi, że dmc pojazdu ciągnącego musi stanowić co najmniej 1,33 dmc przyczepy.

Reklama:

Ośrodek Szkolenia Kierowców MACH  – Nauka jazdy Warszawa Odlewnicza

Przepis ten obowiązuje zawsze przy tego typu systemie hamującym, niezależnie od masy przyczepy i uprawnień. W praktyce oznacza to, że dla przyczepy o dmc równej 750 kg masa pojazdu musi wynosić minimum 1000 kg.

Przyczepa ciężka

W drugim przypadku, kiedy dmc przyczepy jest większa niż 750 kg, musi być ona wyposażona w hamulec najazdowy lub uruchamiany z miejsca kierowcy. W obu przypadkach dmc przyczepy nie może być większa niż masa własna (mw) pojazdu ciągnącego, a dmc całego zestawu nie może przekroczyć 3500 kg. Przykładowy zestaw to auto o mw 1500 kg i ładowności 500 kg (co daje dmc 2000 kg) z przyczepą o dmc 1500 kg.

Kiedy potrzebujesz B+E

Na tym kończą się możliwości ciągnięcia przyczepy dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B. W innych przypadkach potrzebne jest prawo jazdy kategorii B+E. Teoretycznie taki dokument pozwala na poruszanie się zestawem pojazdów o masie do 7000 kg. W praktyce taka sytuacja zachodzi wyłącznie w przypadku ciągnięcia przyczepy wyposażonej w hamulec uruchamiany z miejsca kierowcy (niespotykane urządzenie). Dmc takiej przyczepy może być większa niż dmc pojazdu, ale jej rzeczywista masa całkowita musi być mniejsza niż rzeczywista masa całkowita auta (art. 62 ust. 1 pkt 1 prd) lub jej równa.

Zasady holowania takie same

Drugą opcją jest ciągnięcie przyczepy o dmc powyżej 750 kg wyposażonej w hamulec najazdowy. Z racji tego, że dmc samochodu musi stanowić minimum 1,33 dmc przyczepy, to w praktyce dopuszczana masa całkowita zestawu może wynosić maksymalnie 6125 kg (3500 kg -auto, 2625 kg – przyczepa). Zasady ciągnięcia przyczepy lekkiej są takie same jak przy kategorii B.

Kurs na prawo jazdy kategorii B+E składa się z części teoretycznej i praktycznej. Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia ustala instruktor, przy czym w zakresie części praktycznej nie może być mniejsza niż 15 godzin (w tym ustawodawca przewidział minimum 4 godziny poza obszarem zabudowanym lub na drodze o podwyższonej prędkości. Cena kursu wynosi około 1100 zł.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Czas wolny

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Najlepsze przedszkole na świecie, przegląd

Uroki Najlepszego Przedszkola Najlepsze przedszkole to miejsce, w którym dzieci rozwijają …