Gdy zachodzi potrzeba ciągnięcia przyczepy, kierowcy zastanawiają się, jaką kategorię prawa jazdy muszą posiadać Ustawodawca precyzyjnie to określa, a my przejrzyście przedstawiamy.

Dla prawa jazdy kategorii B przepisy przewidują cztery sytuacje dotyczące holowania. Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, legitymując się takim prawem jazdy, przy spełnieniu odpowiednich warunków możemy ciągnąć nie tylko przyczepę lekką, lecz także o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 750 kg. W pierwszej opcji dopuszczalna masa całkowita zestawu nie może przekroczyć 4250 kg (3500 kg – samochód i 750 kg przyczepa).

nauka jazdy
nauka jazdy

Ważny jest hamulec

Jeżeli przyczepa nie ma hamulców, to jej dmc musi być równa połowie masy własnej pojazdu ciągnącego (&3 ust. 5 rozporządzenia ministra infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, Dz.U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.) lub mniejsza od niej. Gdy przyczepa wyposażona jest w hamulec bezwładnościowy, rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów mówi, że dmc pojazdu ciągnącego musi stanowić co najmniej 1,33 dmc przyczepy.

Reklama:

Ośrodek Szkolenia Kierowców MACH  – Nauka jazdy Warszawa Odlewnicza

Przepis ten obowiązuje zawsze przy tego typu systemie hamującym, niezależnie od masy przyczepy i uprawnień. W praktyce oznacza to, że dla przyczepy o dmc równej 750 kg masa pojazdu musi wynosić minimum 1000 kg.

Przyczepa ciężka

W drugim przypadku, kiedy dmc przyczepy jest większa niż 750 kg, musi być ona wyposażona w hamulec najazdowy lub uruchamiany z miejsca kierowcy. W obu przypadkach dmc przyczepy nie może być większa niż masa własna (mw) pojazdu ciągnącego, a dmc całego zestawu nie może przekroczyć 3500 kg. Przykładowy zestaw to auto o mw 1500 kg i ładowności 500 kg (co daje dmc 2000 kg) z przyczepą o dmc 1500 kg.

Kiedy potrzebujesz B+E

Na tym kończą się możliwości ciągnięcia przyczepy dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B. W innych przypadkach potrzebne jest prawo jazdy kategorii B+E. Teoretycznie taki dokument pozwala na poruszanie się zestawem pojazdów o masie do 7000 kg. W praktyce taka sytuacja zachodzi wyłącznie w przypadku ciągnięcia przyczepy wyposażonej w hamulec uruchamiany z miejsca kierowcy (niespotykane urządzenie). Dmc takiej przyczepy może być większa niż dmc pojazdu, ale jej rzeczywista masa całkowita musi być mniejsza niż rzeczywista masa całkowita auta (art. 62 ust. 1 pkt 1 prd) lub jej równa.

Zasady holowania takie same

Drugą opcją jest ciągnięcie przyczepy o dmc powyżej 750 kg wyposażonej w hamulec najazdowy. Z racji tego, że dmc samochodu musi stanowić minimum 1,33 dmc przyczepy, to w praktyce dopuszczana masa całkowita zestawu może wynosić maksymalnie 6125 kg (3500 kg -auto, 2625 kg – przyczepa). Zasady ciągnięcia przyczepy lekkiej są takie same jak przy kategorii B.

Kurs na prawo jazdy kategorii B+E składa się z części teoretycznej i praktycznej. Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia ustala instruktor, przy czym w zakresie części praktycznej nie może być mniejsza niż 15 godzin (w tym ustawodawca przewidział minimum 4 godziny poza obszarem zabudowanym lub na drodze o podwyższonej prędkości. Cena kursu wynosi około 1100 zł.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Czas wolny

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Zrównoważony rozwój i inicjatywy prośrodowiskowe w firmach taxi

Wprowadzenie: Wyzwania i możliwości W dzisiejszych czasach, kiedy troska o środowisko natu…