FRANCZYZA DLA KAŻDEGO

Wybór formy prawnej firmy franczyzobiorcy jest uzależniony od rodzaju prowadzonej działalności oraz strategii biznesowej franczyzodawcy. Możliwe są indywidualne ustalenia dotyczące preferowanej formy prowadzenia działalności, ale franczyzodawca może również narzucić swoim partnerom konkretne, stosowane w danej sieci, rozwiązania. Najczęściej franczyzodawcy oczekują od swoich partnerów osobistego zaangażowania w prowadzony biznes. W takim przypadku dawca licencji może wymagać od franczyzobiorcy, aby założył jednoosobową działalność gospodarczą, dzięki temu będzie on w pełni odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w jego firmie. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest preferowana przez franczyzodawców również ze względu na bezpieczeństwo przekazywanych informacji. Jeśli franczyzodawca zgadza się, aby licencja na biznes trafiła do spółki, wówczas może wymagać od wszystkich wspólników przestrzegania klauzuli poufności oraz zakazu konkurencji. Franczyzodawca może również ingerować w skład zarządu, oczywiście jeśli takie zapisy znalazły się wcześniej w umowie franczyzowej. Spółki kapitałowe są preferowane przez sieci franczyzowe wymagające wysokich inwestycji, ponieważ takim podmiotom łatwiej jest uzyskać jej kredytowanie.

INTERESUJE NAS CZŁOWIEK

Istotą franczyzy McDonald’s jest osobista odpowiedzialność konkretnej osoby, z którą wiążemy się na co najmniej 20 lat trwania umowy. Kandydaci są więc starannie wybierani i przechodzą gruntowne szkolenie, zanim obejmą restaurację. Dokonując wyboru przyszłych franczyzobiorców, analizujemy nie tylko ich możliwości finansowe, ale również umiejętności biznesowe i nastawienie do marki. Interesuje nas więc konkretny człowiek, który jako samodzielny przedsiębiorca poprowadzi własną restaurację McDonald’s, anie inwestor czy przedstawiciel spółki, w której odpowiedzialność rozkłada się na wielu wspólników.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Praca

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Zarządzanie finansami podczas last minute: Jak nie wydać zbyt wiele pieniędzy na spontaniczne podróże

Spontaniczne podróże last minute mogą być ekscytującą przygodą, ale równie łatwo mogą stać…