Polisa dla szefostwa.

Niestety nie jest tanio

Ubezpieczenie OC członka zarządu nie da się ukryć, że jest drogie. Z kolei wypłata odszkodowania to bardzo rzadkie zjawisko. Jednak społeczeństwo mamy bardzo roszczeniowe, a sama odpowiedzialność zarządu jest bardzo szeroka. Podejmowanie błędnych decyzji czy też niegospodarność zarządu lub też rady nadzorczej powodować mogą olbrzymie straty spółki oraz także roszczenia ze strony trzecich osób. Zabezpieczeniem na sam wypadek sytuacji takich może być samo ubezpieczenie OC członka zarządu. Czy jest to oby na pewno dobre rozwiązanie?

Drogie oraz bardzo rzadko uruchamiane

Polisy ubezpieczenia OC członka zarządu mają niestety swoje wady. Przede wszystkim niewiele spośród firm stać w ogóle na tą polisę. Stawki sięgają między 1 do 3 tysięcy złotych za każdy milion gwarancyjnej sumy. Z kolei w przypadku ryzyka podwyższonego roszczeń jest to między 4 do 8 tysięcy złotych. Musimy mieć także świadomość, że na rynku nie znajdziemy dwóch takich samych polis. Każda jest konstruowana w sposób indywidualny pod dane potrzeby, możliwości jak i także warunki danej firmy. W przypadkach skrajnych koszty takowej polisy wynieść mogą nawet kilkaset tysięcy złotych. Czasami nawet jest to ponad milion złotych. Poza tym jak każde ubezpieczenie, wyłącznie zawiera, które potem mogą zaskoczyć odnową samej wypłaty odszkodowania. Na przykład polisa nie zapewni ochrony w przypadku samego umyślnego działania czy też złamania prawa przez danego członka zarządu. Jednak także bez tego wypłaty odszkodowania takiej polisy to dosyć rzadkie zjawisko. Jednym z powodów jest to, że w przypadku tychże roszczeń ubezpieczyciel dokłada wszelkiego rodzaju starań, aby wybronić ubezpieczeniowego. Poza tym samo udowodnienie winy wcale takie proste nie jest. Zwykle sprawy takie się kończą w sądzie. Ubezpieczycielowi ze względów wiadomych zależy oczywiście na obronie osoby ubezpieczonej. Jednak nie można stwierdzić jednoznacznie, że jest to wada tejże polisy. Powinniśmy to mieć na uwadze.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Praca

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Zrównoważony rozwój i inicjatywy prośrodowiskowe w firmach taxi

Wprowadzenie: Wyzwania i możliwości W dzisiejszych czasach, kiedy troska o środowisko natu…