Wrzucanie do jednego worka małych i średnich przedsiębiorstw nie oznacza, że ich potrzeby są takie same.

W statystykach najczęściej wspólnie brane są pod uwagę firmy z sektora MSP. Aż 95 proc. firm zaliczanych do MSP to mikroprzedsiębiorstwa. Jak pokazuje badanie Homo Ho-mini, zrealizowane na zlecenie Deutsche Bank PBC, średnie przedsiębiorstwa mają inne oczekiwania dotyczące obsługi bankowej niż mniejsze firmy.

Dane te oparte są na ankiecie przeprowadzonej wśród 500 firm o rocznych obrotach nieprzekraczających 5 min zł i wśród 300 przedsiębiorstw o obrotach 50-150 min zł.

Przedsiębiorcy działający na większą skalę oczekują od banku profesjonalnego doradztwa (89 proc.). Natomiast właściciele mniejszych firm zwracają uwagę natomiast na jakość bankowości elektronicznej (91 proc.) oraz wysokość opłat za prowadzenie konta i wykonywanie przelewów. Mali i średni przedsiębiorcy różnią się również sposobem zdobywania wiedzy na temat produktów i usług finansowych. Ci pierwsi polegają przede wszystkim na internecie, dla tych drugich źródłem informacji są doradcy finansowi.

– Badanie potwierdza jak bardzo zróżnicowany jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Różnice te mają istotny wpływ na oczekiwania firm wobec banków. Zadaniem instytucji finansowej jest takie dostosowanie swojej oferty, aby w możliwie najlepszy sposób odpowiadała ona na potrzeby danego przedsiębiorcy – komentuje Agnieszka Wiklik, dyrektor obszaru klienta biznesowego Deutsche Bank PBC.

Większe firmy sektora utrzymują relacje z więcej niż jednym bankiem. Prawie co trzecia firma (27,4 proc.) korzysta z minimum dwóch różnych banków. Częściej niż co piąty przedsiębiorca (21,3 proc.) deklaruje korzystanie z usług trzech banków. Wśród firm mikro aż trzy czwarte ogranicza się tylko do jednego banku. (dw)

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Praca

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Zrównoważony rozwój i inicjatywy prośrodowiskowe w firmach taxi

Wprowadzenie: Wyzwania i możliwości W dzisiejszych czasach, kiedy troska o środowisko natu…