Zmiana ustawienia rąk (inna szerokość/inny rodzaj chwytu)

MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ

Zazwyczaj wykonując wyciskanie sztangi na ławce poziomej, sztangę chwytamy dość szeroko (podwójna szerokość ramion), co oznacza intensywną pracę całego obszaru mięśni piersiowych, przy mniejszym zaangażowaniu tricepsów. Każde zwiększenie tego chwytu pociąga za sobą wzrost zaangażowania zewnętrznych części mięśni piersiowych, a ograniczenie – zaangażowania części przy-mostkowych. Natomiast zmniejszanie chwytu pociąga za sobą wzrost zaangażowania tricepsów (przy chwycie odpowiadającym szerokości barków lub mniejszym tricepsy pracują już bardzo intensywnie) i ograniczenie zaangażowania mięśni piersiowych, chociaż część przymostkowa pracuje dość intensywnie, szczególnie w końcowej fazie wyciskania sztangi.

BICEPSY

Unoszenie przedramion ze sztangą (drążkiem dolnego wyciągu) przeważnie wykonuje się podchwytem, trzymając sztangę szerzej niż szerokość ramion. Przy takim chwycie intensywnie pracują głowy krótkie bicepsów. Gdy sztangę chwycimy na szerokość ramion lub nieco węziej, wtedy intensywnie będą pracować zarówno głowy krótkie, jak i długie tych mięśni, a do tego jeszcze mięśnie ramienne. Jeżeli zaś sztangę chwycimy znacznie węziej, to zaangażowanie bicepsów zmniejszy się o około 14%, zaangażowanie zaś mięśni ramiennych wzrośnie.

Jeżeli zamiast podchwytu zastosujemy nachwyt, to zaangażowanie bicepsów zostanie ograniczone do 40%, a główny ciężar pracy będzie spoczywał na mięśniach ramienno-promieniowych i ramiennych.

MIĘŚNIE GRZBIETU

Wiosłowanie sztangielką (podciąganie sztangielki do boku tułowia) najczęściej wykonuje się w ten sposób, że łokieć prowadzi się wzdłuż boku tułowia, ocierając nim o tułów (gryf sztangielki ustawiony równolegle do tułowia). Taki sposób wykonania ćwiczenia gwarantuje intensywną pracę mięśnia najszerszego grzbietu.

Odsunięcie łokcia od tułowia tak, aby był w linii barku połączony z obrotem gryfu sztangielki o 90° (gryf sztangielki prostopadły do tułowia), oznacza, że główny ciężar pracy spoczywa na mięśniu równoległobocznym, czworobocznym i tylnej części mięśnia na-ramiennego.

MIĘŚNIE NARAMIENNE

Podciąganie sztangi wzdłuż tułowia stojąc to dla wielu osób ćwiczenie podstawowe w planie treningowym na mięśnie naramienne. Wąski lub średni rozstaw rąk na gryfie oznacza intensywną pracę przednich i bocznych części tych mięśni oraz mięśnia czworobocznego grzbietu. Chwyt szeroki (znacznie szerzej niż szerokość ramion) to wzrost intensywności pracy mięśni naramiennych, a ograniczenie intensywności pracy mięśnia czworobocznego grzbietu.

Komentarze
  • Mięśnie brzucha

    PRZYKŁADY ZMIAN I ICH WPŁYWU NA PRACĘ MIĘŚNI cz 1.

    ZMIANA…kąta wykonywania ćwiczenia MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ Jakie ćwiczenie najczęśc…
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Sport

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Zarządzanie finansami podczas last minute: Jak nie wydać zbyt wiele pieniędzy na spontaniczne podróże

Spontaniczne podróże last minute mogą być ekscytującą przygodą, ale równie łatwo mogą stać…